Interaktívna Konferencia Mladých Vedcov /

Interactive Conference of Young Scientists 

www.preveda.sk/conference

 

 

Editori: 

Ing. Miroslav Ferko, PhD., Centrum experimentálnej medicíny, Ústav pre výskum srdca, Slovenská akadémia vied, Dúbravská cesta 9, 841 04, Bratislava;

Ing. Pavol Farkaš, PhD, Chemický ústav, Slovenská akadémia vied, Dúbravská cesta 9, 845 38, Bratislava
 

© 2021 Občianske združenie Preveda

 14

years

1933

abstracts

3251

authors